Nizom va siyosat

Siyosat tartib-qoidalari

"Har bir guruh avtonom bo'lishi kerak, bundan mustasno, boshqa guruhlarga yoki umuman OAga ta'sir qiladigan masalalardan tashqari" Anonim ortiqcha iste'mol qiluvchilarning 4-odati

"Boshqa guruhlarga ta'sir qiluvchi masalalar" Milliy Xizmat Kengashlari kabi Guruhlararo va Xizmat Ko'rsatish organlarining biznesidir va "Umumiy OA" - Jahon Xizmati Biznes Konferentsiyasining ishi. OA mintaqasi 9 jamoaviy manfaat uchun bizning geografik hududimizdagi guruhlararo va xizmat ko'rsatish organlari o'rtasida hamkorlik qilish uchun forumni taqdim etadi, masalan, adabiyotlarni ingliz tilidan boshqa tillarga tarjima qilish va homiylik va hamkorlikni mustahkamlashning bir usuli sifatida guruh darajasidan tashqari xizmatlarni rag'batlantirish.

OA 9-hududida o'ziga xos tartibga soluvchi qonunlar, siyosat va tartiblar to'plami mavjud bo'lib, ular birgalikda ishlash yo'limizni belgilab beradi.

asboblar paneli o'tish